?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 甉|癄Q电力拉U双?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="双钩紧线? 它包括钩形丝杆、丝母、套{、安全销、棘轮、手把组件、锁片。钩形丝杆端部设有安全销Q防止钩形丝杆旋出时脱开丝母Q钩形丝杆头部设有锁片,防止挂接旉l线或钢丝从钩中弹出。两个钩形丝杆ؓ左右..."><meta name="keywords" content="电力拉线双钩,双钩紧线?"> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Js/jquery-1.6.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticlePost/HitNum.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticleComments/ArticleComments.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Search/Search.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Public.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Advertisement/GetAdvertisement.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ComZF.js" type="text/javascript"></script> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="http://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-9RQX');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.5912614.live">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a >视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.5912614.live/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="http://www.5912614.live/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.5912614.live/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>甉|癄Q电力拉U双?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q成都锐电气设备有限公?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2020/1/13 16:13:18</span><input type="hidden" id="ID" value="100909348"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄Q电力拉U双钩]:双钩紧线? 它包括钩形丝杆、丝母、套{、安全销、棘轮、手把组件、锁片。钩形丝杆端部设有安全销Q防止钩形丝杆旋出时脱开丝母Q钩形丝杆头部设有锁片,防止挂接旉l线或钢丝从钩中弹出。两个钩形丝杆ؓ左右...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> 双钩紧线? 它包括钩形丝杆、丝母、套{、安全销、棘轮、手把组件、锁片。钩形丝杆端部设有安全销Q防止钩形丝杆旋出时脱开丝母Q钩形丝杆头部设有锁片,防止挂接旉l线或钢丝从钩中弹出。两个钩形丝杆ؓ左右QŞ螺纹丝杆Q分别旋合在两个左右QŞ螺纹丝母内,两个左右QŞ螺纹丝母通过三角螺纹分别旋合在套{两端的外壁。棘轮安装在套筒中部Q棘轮外安装有手把组Ӟ手把lg内安装有可改变方向的爪Q扳动手把可通过轮带动套筒旋{Q改变棘爪与轮的啮合位|可使棘轮正转或反{Q得钩形丝杆旋入或旋出套筒Q从而实现张紧或村ּ的目的。这U紧U器使用安全可靠Q操作方ѝ?</p> <p style="text-indent:2em;"> 紧线器类别有Q紧U器,曲紧线?铁线紧线?双钩紧线?多功能紧U器,三角紧线器以及日式夹U器. </p> <p style="text-indent:2em;"> 多功能紧U器Q它包括夹线部分和紧UK分,其特征是它的紧线部分Q在中u上除装有一个棘轮外Q还装有一个牙轮和与牙轮啮合的换向钩?</p> <p style="text-indent:2em;"> 紧线器是在架I线路敷设施工中作ؓ拉紧导线用的。用时先把紧线器上的钢丝或镀锌铁U松开Qƈ固定在横担上Q用夹线钛_住导U,然后扛_专用板手。由于棘爪的防逆{作用Q逐渐把钢丝或镀锌铁U绕在棘轮滚{上Q导线收紧。把收紧的导U固定在l缘子上。然后先村ּ爪Q钢丝lx镀锌铁U松开Q再村ּ夹线钻I最后把钢丝lx镀锌铁U绕在棘轮的滚筒上? </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/32/200210/AD100909626_1.html" target="_blank">甉|癄Q带你了解一下什么是异构计算</a></li><li>· <a href="/text/32/200207/AD100909605_1.html" target="_blank">甉|癄QNORGREN比例阀安装前检?/a></li><li>· <a href="/text/32/200207/AD100909604_1.html" target="_blank">甉|癄Q流量计需要怎样安装Q?/a></li><li>· <a href="/text/32/200207/AD100909603_1.html" target="_blank">甉|癄Q贺德克HYDAC压力传感器正?/a></li><li>· <a href="/text/32/200207/AD100909602_1.html" target="_blank">甉|癄Q野外用柴a发电机正操?/a></li><li>· <a href="/text/32/200207/AD100909593_1.html" target="_blank">甉|癄Q原来看甉|原理图也有技巧,又学</a></li><li>· <a href="/text/32/200207/AD100909592_1.html" target="_blank">甉|癄Q电气设备及其接地装|的q行l护</a></li><li>· <a href="/text/32/200207/AD100909591_1.html" target="_blank">甉|癄Q可有效、准地评估诊断变压器绝</a></li><li>· <a href="/text/32/200206/AD100909586_1.html" target="_blank">甉|癄Q电U电~知识速了解,可别d?/a></li><li>· <a href="/text/32/200206/AD100909585_1.html" target="_blank">甉|癄Q电U电~的分类及应用领?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/32/200210/AD100909626_1.html" target="_blank">甉|癄Q带你了解一下什么是</a></li><li>·<a href="/text/32/200207/AD100909605_1.html" target="_blank">甉|癄QNORGREN比例阀安装</a></li><li>·<a href="/text/32/200207/AD100909604_1.html" target="_blank">甉|癄Q流量计需要怎样安装</a></li><li>·<a href="/text/32/200207/AD100909603_1.html" target="_blank">甉|癄Q贺德克HYDAC压力?/a></li><li>·<a href="/text/32/200207/AD100909602_1.html" target="_blank">甉|癄Q野外用柴a发电机正</a></li><li>·<a href="/text/32/200207/AD100909593_1.html" target="_blank">甉|癄Q原来看甉|原理图也</a></li><li>·<a href="/text/32/200207/AD100909592_1.html" target="_blank">甉|癄Q电气设备及其接地装</a></li><li>·<a href="/text/32/200207/AD100909591_1.html" target="_blank">甉|癄Q可有效、准地评估</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/Article/14/200114/AD100909399_1.html" target="_blank">地磅配g传感器、A表、显C器?/a></li><li>·<a href="/text/32/200113/AD100909341_1.html" target="_blank">甉|癄Q?.5KW皮带机防爆控</a></li><li>·<a href="/text/32/200113/AD100909326_1.html" target="_blank">甉|癄QZHS-9一体化低?/a></li><li>·<a href="/text/32/200107/AD100909130_1.html" target="_blank">甉|癄Q回路电L试A使用</a></li><li>·<a href="/text/32/200107/AD100909102_1.html" target="_blank">甉|癄Q西门子甉|的功率?/a></li><li>·<a href="/text/32/191225/AD100908732_1.html" target="_blank">甉|癄QOMAL球阀的安装?/a></li><li>·<a href="/text/32/191225/AD100908677_1.html" target="_blank">甉|癄QE+H质量量计广?/a></li><li>·<a href="/text/32/191225/AD100908670_1.html" target="_blank">甉|癄Q?00A防爆d力电?/a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.5912614.live/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://www.5912614.live/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.5912614.live">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.5912614.live/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.5912614.live/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.5912614.live/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.5912614.live/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.5912614.live/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.5912614.live/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.5912614.live/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.5912614.live/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.5912614.live/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.5912614.live/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告软文合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39550999 传真Q?21-59142222 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div><script type='text/javascript'>(function(){document.getElementById('___szfw_logo___').oncontextmenu = function(){return false;}})();</script> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { WriteHitNum(); GetReferrerUrl(); }); </script> <a href="http://www.5912614.live/"><span class="STYLE1">123Ф</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.uaahbu.tw">11ѡ5̨Ƽһ</a> <a href="http://www.112528.tw">½11ѡ5ͼ</a> <a href="http://www.jbrcxy.tw/">ƽ̨ĸ</a> <a href="http://www.akokpt.tw">11ѡƼ</a> <a href="http://www.861921.tw">Ǹʱʱ</a> <a href="http://www.874719.tw">6ʮ1</a> <a href="http://www.664089.tw">ʴ͸רԤ</a> <a href="http://www.idtucp.tw">1213ŵĹƱ</a> <a href="http://www.cnjqhb.tw">ϻֲ</a> <a href="http://www.212503.tw"></a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>